top of page

מישמש - סביבה מוזיקלית יוצרת.

בליבה שלושה מפיקים מוסיקליים שהחיו אולפן הקלטות ותיק בדרום תל אביב. ​במישמש דוגלים בחופש בתהליך היצירה שמאפשר לכל אמן להתנסות, לחפש ולמצוא את הדרך האישית שלו ללא מגבלות ז׳אנר, זמן או הלחץ ״לספק את הסחורה״.

התנועה באולפן יוצרת מפגשים ספונטניים ושיתופי פעולה בין מוזיקאים ואמנים רבים במהלך תהליך היצירה ואחריו.

במישמש שואפים לעזור וללוות כל אמן גם בדרכו מחוץ לאולפן, וגם אחרי סיום ההקלטות.

זיו זק מפיק מוזיקלי

״מה שמניע אותי זה למתוח את הגבולות. אני לא אוהב לעשות רגיל או מוכר, אני רוצה להיכנס לתהליך יצירתי יחד עם האמנים שאני עובד איתם ולהתנסות עד שימצאו את הגוון הייחודי שלהם. דרך כתיבה כנה וחשופה, הגשת השיר בצורה המתאימה ומעטפת סאונד שתחבר את הכל״.

זיו זק

bottom of page