top of page

בניה שאנני

>
>

יוצר ומבצע פולק רוק עברי שורשי,המתכתב עם עולם החזנות.

Spotify - White Circle
Facebook - White Circle
Instagram - White Circle
iTunes - White Circle

בניה נולד בשנת 1995 למשפחה דתית לאומית המתגוררת בבית שמש וכבר בראשית ילדותו התעוררו בו תהיות אודות זיקתו לעולם הדתי. בנעוריו המוקדמים קרא תיגר על המוכר לו ויצא בשאלה. לאור עזיבתו את העולם הדתי, עבר בניה בין מסגרות רבות בהן התקשה להשתקע על אף שכולן הטביעו בו את חותמן.

bottom of page